Inleiding

Het Meervoudig District 110 Nederland (MD 110) en haar aangesloten Lionsclubs hechten grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, bezoekers, verwerkers, partners en andere belanghebbenden. Het MD 110 houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt, persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. lees meer>>